Display study description .

FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Valtiontalouden tarkastusvirasto

Keywords

ehdokkaat, presidentinvaalit, presidentit, vaalikampanjat, vaalirahoitus

Abstract

Aineisto sisältää tiedot vuoden 2012 presidentinvaalien ehdokkaiden ilmoittamista vaalikampanjoiden kuluista ja vaalirahoituksesta. Kulut eritellään vaalimainontaan (lehdet, radio, televisio, tietoverkot, muut viestintävälineet, ulkomainonta, esitteet yms. painetun materiaalin hankinta), mainonnan suunnitteluun, vaalitilaisuuksiin ja muihin kuluhin. Rahoitus eritellään ehdokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ja tukiryhmän ottamiin lainoihin sekä ehdokkaan ja tukiryhmän saamiin ulkopuolisiin tukiin. Ulkopuolinen tuki on eritelty yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puolueelta, puolueyhdistyksiltä sekä muilta tahoilta saatuun tukeen. Taustamuuttujina ovat ehdokkaan nimi, ammatti, vaalipiiri, puolue ja tukiryhmä. Aineistoon on tietoarkistossa lisätty tieto ehdokkaan sukupuolesta.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta perustuu lakiin ja tiedot presidenttiehdokkaiden vaalirahoituksesta ovat julkisia. Vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden valvonta ja julkisen ilmoitusrekisterin ylläpito on vaalirahoituslain mukaan valtiontalouden tarkastusviraston tehtävä. Vuoden 2012 presidentinvaalien aikaan voimassa olleen lain mukaan ehdokkaan oli ilmoitettava vaalikampanjansa kulut ja vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltyinä ja lisäksi kukin yksittäinen tuki ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on vähintään 1500 euroa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.