Display study description .

FSD2691 Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008: eläytymistehtävä

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, asiakaspalvelu, eläytymismenetelmä, katkaisuhoito, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Abstract

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Aineisto pitää sisällään tutkimushenkilöiden tekstimuotoisia vastauksia heille esitettyyn eläytymistehtävään. Tutkimushenkilöt ovat päihdetyöntekijöitä, jotka tutkimusajankohtana työskentelivät laitospäihdehuollon yksiköissä joko vakituisessa työsuhteessa tai sijaisina, joilla oli vähintään vuoden työkokemus päihdehoidosta.

Eläytymistehtävä oli osa samoille henkilöille tehtyä lomakekyselyä, joka on saatavissa erillisenä aineistona (FSD2690). Eläytymistehtävä jaettiin tutkimushenkilöille samassa yhteydessä kun he täyttivät lomakekyselyn, mutta eläytymistehtävään vastaamiseen he saivat aikaa kaksi viikkoa. Tämän ajan kuluessa eläytymistehtävä pyydettiin palauttamaan valmiiksi tarroitetulla kuorella.

Eläytymistehtävässä tutkimushenkilöille esitettiin viisi erilaista asiakaspuheenvuoroa, joihin heitä pyydettiin vastaamaan siten kun he vastaavanlaisen tilanteen kohdatessaan vastaisivat; miten he ylipäänsä toimisivat.

Lomakekyselyn (FSD2690) 162 vastaajasta 97 vastasi myös eläytymistehtävään. Eläytymistehtävään vastanneiden taustatiedot on saatavissa lomakekyselyaineistosta FSD2690, jonka vastaajien tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat. Osa aineiston vastauksista on kirjoitettu käsin ja osa koneella.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.