FSD2691 Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008: eläytymistehtävä

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, asiakaspalvelu, eläytymismenetelmä, katkaisuhoito, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Aineisto pitää sisällään tutkimushenkilöiden tekstimuotoisia vastauksia heille esitettyyn eläytymistehtävään. Tutkimushenkilöt ovat päihdetyöntekijöitä, jotka tutkimusajankohtana työskentelivät laitospäihdehuollon yksiköissä joko vakituisessa työsuhteessa tai sijaisina, joilla oli vähintään vuoden työkokemus päihdehoidosta.

Eläytymistehtävä oli osa samoille henkilöille tehtyä lomakekyselyä, joka on saatavissa erillisenä aineistona (FSD2690). Eläytymistehtävä jaettiin tutkimushenkilöille samassa yhteydessä kun he täyttivät lomakekyselyn, mutta eläytymistehtävään vastaamiseen he saivat aikaa kaksi viikkoa. Tämän ajan kuluessa eläytymistehtävä pyydettiin palauttamaan valmiiksi tarroitetulla kuorella.

Eläytymistehtävässä tutkimushenkilöille esitettiin viisi erilaista asiakaspuheenvuoroa, joihin heitä pyydettiin vastaamaan siten kun he vastaavanlaisen tilanteen kohdatessaan vastaisivat; miten he ylipäänsä toimisivat.

Lomakekyselyn (FSD2690) 162 vastaajasta 97 vastasi myös eläytymistehtävään. Eläytymistehtävään vastanneiden taustatiedot on saatavissa lomakekyselyaineistosta FSD2690, jonka vastaajien tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat. Osa aineiston vastauksista on kirjoitettu käsin ja osa koneella.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.