Display study description .

FSD2689 Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden terapeutit 2008: eläytymistehtävä

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

A-klinikat, alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, asiakaspalvelu, eläytymismenetelmä, katkaisuhoito, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Abstract

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Aineisto pitää sisällään tutkimushenkilöiden tekstimuotoisia vastauksia heille esitettyyn eläytymistehtävään. Tutkimushenkilöt ovat sellaisia A-klinikoilla päihdetyötä tekeviä terapeutteja, joiden hoitamille päihdeongelmaisille tehtiin saman tutkimuksen yhteydessä oma erillinen lomakekysely (FSD2687). Eläytymistehtävä oli osa terapeuteille tehtyä lomakekyselyä, jonka viimeinen kysymys tämän aineiston muodostava eläytymistehtävä oli. Kyseinen lomakekysely on saatavilla omana SPSS portable -muotoisena aineistona (FSD2688).

Tutkimushenkilöille esitettiin viisi erilaista asiakaspuheenvuoroa, joihin heitä pyydettiin vastaamaan siten kun he vastaavanlaisen tilanteen kohdatessaan asiakkaalle vastaisivat; miten he ylipäänsä toimisivat.

Osa vastauksista on kirjoitettu käsin ja osa koneella. Eläytymistehtävään vastanneiden taustatiedot on saatavissa lomakekyselyaineistosta FSD2688, jonka vastaajien tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.