FSD2688 Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden terapeutit 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

A-klinikat, alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Abstract

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Lomakekysely on kerätty niiltä Etelä- ja Länsi-Suomessa A-klinikoilla työskenteleviltä terapeuteilta, jotka hoitivat sellaisia päihdeongelmaisia, joille tehtiin saman tutkimuksen yhteydessä oma erillinen lomakekysely (FSD2687).

Kyselyn alkupuolen kysymykset liittyvät niihin hoidollisiin menetelmiin, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Seuraavaksi kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Tämän jälkeen kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan.

Kyselyn taustamuuttujia ovat mm. ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika.

Kyselyn yhteydessä tutkimukseen osallistujia pyydettiin vastaamaan myös avoimeen kirjoitustehtävään, jonka vastaukset on saatavilla erillisenä osa-aineistona (FSD2689). Myös kyselyyn osallistuneiden terapeuttien asiakkaille tehtiin oma erillinen lomakekysely (FSD2687).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.