Display study description .

FSD2675 Kansanedustajien vaalirahoitus 2011

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Valtiontalouden tarkastusvirasto

Keywords

eduskuntavaalit, kansanedustajat, rahoitus, vaalikampanjat

Abstract

Aineisto sisältää tiedot vuonna 2011 valittujen kansanedustajien ja varaedustajien ilmoittamista vaalikampanjoiden kuluista ja vaalirahoituksesta. Kulut eritellään vaalimainontaan (lehdet, radio, televisio, tietoverkot, muut viestintävälineet, ulkomainonta, esitteet yms. painetun materiaalin hankinta), mainonnan suunnitteluun, vaalitilaisuuksiin ja muihin kuluhin. Rahoitus eritellään ehdokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ja tukiryhmän ottamiin lainoihin sekä ehdokkaan ja tukiryhmän saamiin ulkopuolisiin tukiin. Ulkopuolinen tuki on eritelty yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puolueelta, puolueyhdistyksiltä sekä muilta tahoilta saatuun tukeen. Taustamuuttujina ovat ehdokkaan nimi, ammatti, vaalipiiri, puolue ja tukiryhmä. Aineistoon on tietoarkistossa lisätty tiedot ehdokkaan sukupuolesta ja siitä, onko hän kansanedustaja vai varaedustaja.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta perustuu lakiin ja tiedot kansanedustajien vaalirahoituksesta ovat julkisia. Puoluerahoituksen ja ehdokkaiden vaalirahoituksen valvontavastuu siirtyi oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusvirastolle vuonna 2009. Vuoden 2011 eduskuntavaalien aikaan voimassa olleen lain mukaan ehdokkaan oli ilmoitettava vaalikampanjansa kulut ja vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltyinä ja lisäksi kukin yksittäinen tuki ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on eduskuntavaaleissa vähintään 1500 euroa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.