Display study description .

FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

asuinympäristö, kunnat, kuntajohtajat, köyhyys, lainsäädäntö, osallisuus, päättäjät, päätöksenteko, syrjäytyminen, terveyden edistäminen, terveys, yhteenkuuluvuus

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä tiedusteltiin eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämiseen myötävaikuttavista ja sitä estävistä tekijöistä tällä hetkellä.

Esitettiin myös väittämiä terveyden edistämisestä kunnassa/kuntayhtymässä ja pyydettiin mielipidettä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vaikutusta terveyteen kartoitettiin tiedustelemalla tällaisten tekijöiden toimivuudesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kysyttiin kunnan/kuntayhtymän yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa terveyden edistämisessä.

Vastaajilta pyydettiin myös näkemyksiä siitä, mikä on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavien 5 vuoden aikana ja miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös miten terveyden edistäminen kehittyy kunnassa kuluvana vuonna verrattuna edelliseen vuoteen ja onko terveyden edistämistyöhön kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia.

Lopuksi tiedusteltiin yleistilanteen kehittymisestä kunnan/kuntayhtymän hallinnonaloilla. Vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta koskivat kysymykset teemavuoden painopistealueiden kehittymisestä Suomessa.

Taustamuuttujina ovat vastaajan virkanimike, lääni ja kunnan asukasluku.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.