Näytä aineistokuvailu.

FSD2640 Terveyden edistämisen barometri 2011: kansalaiset

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

asuinympäristö, hyvinvointi, järjestöt, kunnat, liikenneyhteydet, liikunta, terveyden edistäminen, terveydentila, tulevaisuus, turvallisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen teemana ovat osallisuus ja luottamus terveyttä edistävinä tekijöinä. Kyselyn avulla selvitettiin kansalaisten näkemyksiä muun muassa elinympäristön kehittämisestä, vaikuttamismahdollisuuksista sekä luottamuksesta terveyttä edistävään työhön ja lähitulevaisuuteen.

Vastaajille esitettiin terveyteen liittyviä väittämiä ja pyydettiin vastausta siihen, miten väittämät toteutuvat. Väittämät käsittelivät asuinaluetta, kunnan tarjoamia palveluja, liikenneyhteyksiä, järjestötoimintaa ja kunnallista päätöksentekoa. Vastaajilta kysyttiin myös millaisena he kokevat lähitulevaisuuden arvojen ja asenteiden, palvelujen saatavuuden, työllisyyden, tuloerojen kehityksen, terveyserojen lisääntymisen, poliittisen päätöksenteon ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien osalta. Vastaajilta pyydettiin myös arvio omasta terveydentilastaan.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, elämänvaihe, perheen tuloluokka, ikäryhmä, talouden koko ja aluemuuttujia.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.