Display study description .

FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

Afganistan, asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, kansainväliset suhteet, liittoutumattomuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilasliitot, terrorismi, tietoverkot, tulevaisuus, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Abstract

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Kysymykset käsittelivät Suomen liittoutumista/liittoutumattomuutta, liittymistä Natoon ja naisten asevelvollisuutta.

Kysyttiin puolustusvoimille myönnettävien varojen suuruudesta, Suomen mahdollisuuksista puolustautua tavanomaisin asein käytävässä sodassa ja kysyttiin myös elävätkö Suomi ja suomalaiset viiden vuoden kuluttua nykyistä turvallisemmassa vai turvattomammassa maailmassa.

Kysymykset käsittelivät myös naisten asevelvollisuutta, reservin joukkojen kokoa ja sitä, miten valinta mahdolliseen valikoivaan varusmieskoulutukseen pitäisi suorittaa. Afganistanin tilannetta ja Suomen toimintaa siellä kartoitettiin useilla väittämillä.

Euroopan unionia käsittelivät kysymykset EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisesta sekä EU:n ulkoministerin ja ulkosuhdehallinnon tärkeimmistä tehtävistä. Tiedusteltiin mielipidettä joidenkin kansainvälisten järjestöjen vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen sekä lueteltiin myös joitakin maita ja tiedusteltiin niiden vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen.

Vastaajilta kysyttiin millaisina he näkevät Suomen puolustusvoimien sotilaalliset tehtävät ja miten eri asiat vaikuttavat uskottavaan puolustukseen. Vastaajille lueteltiin myös erilaisia ilmiöitä ja asioita ja kysyttiin miten ne vaikuttavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen ja miten jotkut ilmiöt ja asiat aiheuttavat huolta tulevaisuudesta. Lisäksi kysyttiin miten hyvin Suomessa on varauduttu turvallisuusuhkien torjuntaan.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.