Display study description .

FSD2585 Energia-asennetutkimus 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)
  • ÅF-Consult Oy

Keywords

asenteet, bioenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aluksi kartoitettiin vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajille esitettiin myös erilaisia näkemyksiä energiantuotantoon liittyvistä asioista ja kysyttiin miten tärkeinä he niitä pitivät.

Tämän jälkeen vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Kysyttiin myös kuinka monelle uudelle ydinvoimalalle tulisi lähivuosina myöntää rakennuslupa. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka luotettavina tietolähteinä energiansäästöä koskevissa asioissa vastaajat pitävät eri tahoja kuten ministeriöt, energiayhtiöt, Säteilyturvakeskus ja erilaiset järjestöt.

Vastaajille esitettiin myös useita lamaa, työttömyyttä, ilmastonmuutosta, ydinvoimaa, ydinjätteitä ja sähkönkulutusta koskevia väittämiä ja tiedusteltiin millaisena vastaaja näkee tulevaisuuden näiden osalta.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.