Display study description .

FSD2549 Pietarilaisten rakkauselämäkerrat 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Roos, J.P. (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)
  • Rotkirch, Anna (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Keywords

Pietari, Venäjä, avioliitto, elämäkerrat, ihmissuhteet, muistelmat, parisuhde, perhe, rakkaus, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seurustelu, sukupuolielämä

Abstract

Aineisto on osa Suomessa, Virossa ja Pietarissa "Mosaic life. Upbringing, gender and sexuality in Finland, the Baltic countries and St. Peterburg" -tutkimusprojektin toteuttamien omaelämänkertakirjoituskilpailujen antia. Pietarissa yhdessä Pietarin yliopiston sosiologian instituutin kanssa järjestetyn kisan nimenä toimi "Sex, love and sexuality in Your Life", joka poikkesi hieman Suomessa toteutetun kilpailun nimestä sanan "Love" osalta. Omaelämänkerrat kuvailevat erilaisia rakkauskäsityksiä, venäläistä perhe-elämää, seksuaalitiedon välittymistä sukupolvien välillä, sekä epätavallisia alakulttuureja. "Vechernii Peterburg" ja "Chas Pik" -lehdissä, sekä useissa akateemisissa instituutioissa lentolehtisinä julkaistussa kirjoituskutsussa tutkijat ohjeistivat kilpailuun osallistuvia kertomaan elämästään, tunteistaan, toiveistaan ja huolistaan autenttisesti ja vilpittömästi, aivan kuin läheiselle ystävälleen. Ohjeistuksessa pyydettiin myös kattamaan tekstissä kirjoittajan kaikki elämänvaiheet lapsuuden lääkärileikeistä teini-iän ongelmiin, koulutukseen, työuraan, aikuisiän avioliittoihin, rakkaussuhteisiin, vanhuuden tuomiin muutoksiin rakkaus- ja seksisuhteessa, henkilökohtaisiin tuntemuksiin yksinäisyydestä sekä työn yhdistämisestä rakkauselämään. Kilpailun yhteyteen lisättiin myös muutamia kysymyksiä pornografiasta ja prostituutiosta. Aineisto koostuu yhteensä 43 suomeksi käännetystä rakkauselämänkerrasta.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.