FSD2545 Virolaisten rakkauselämäkerrat 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Roos, J.P. (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Keywords

avioliitto, elämäkerrat, ihmissuhteet, muistelmat, parisuhde, perhe, rakkaus, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seurustelu, sukupuolielämä, viro

Abstract

Aineisto on osa Suomessa, Virossa ja Pietarissa "Mosaic life. Upbringing, gender and sexuality in Finland, the Baltic countries and St. Petersburg" -tutkimusprojektin toteuttamien omaelämänkertakirjoituskilpailujen antia. Kisan nimenä Virossa toimi "Eesti elulood" ja järjestäjänä Viron Elämäkertaseura yhdessä Helsingin yliopiston Sosiaalipolitiikan ja Sosiologian laitosten kanssa. Omaelämänkerrat kuvailevat erilaisia rakkauskäsityksiä, virolaista perhe-elämää, seksuaalitiedon välittymistä sukupolvien välillä, sekä epätavallisia alakulttuureja. Lehdissä, sekä useissa akateemisissa instituutioissa lentolehtisinä julkaistussa kirjoituskutsussa tutkijat ohjeistivat kilpailuun osallistuvia kertomaan elämästään, tunteistaan, toiveistaan ja huolistaan autenttisesti ja vilpittömästi, aivan kuin läheiselle ystävälleen. Ohjeistuksessa pyydettiin myös kattamaan tekstissä kirjoittajan kaikki elämänvaiheet lapsuuden lääkärileikeistä teini-iän ongelmiin, koulutukseen, työuraan, aikuisiän avioliittoihin, rakkaussuhteisiin, vanhuuden tuomiin muutoksiin rakkaus- ja seksisuhteessa, henkilökohtaisiin tuntemuksiin yksinäisyydestä sekä työn yhdistämisestä rakkauselämään. Kilpailun yhteyteen lisättiin myös muutamia kysymyksiä pornografiasta ja prostituutiosta. Aineisto koostuu yhteensä 35 englanniksi käännetystä rakkauselämänkerrasta. Lisätietoa kilpailun kirjoituskutsusta saat katsomalla aineiston FSD2549 kuvailutietojen yhteydessä olevaa kirjoituskutsua.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.