FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin seuraavista tuloluokista henkilökohtaiset palkkatulonne kuuluvat veroja vähentämättä? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 1500 euroa/kk 1 32
1500 - 1999 euroa/kk 2 139
2000 - 2499 euroa/kk 3 119
2500 - 2999 euroa/kk 4 101
3000 - 3499 euroa/kk 5 47
3500 - 3999 euroa/kk 6 11
4000 - 4999 euroa/kk 7 8
Yli 5000 euroa/kk 8 10
Ei tiedä 9 1
Ei halua vastata 10 13
SYSMISS 12
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 481
maksimi 10
minimi 1
keskiarvo 3.42
keskihajonta 1.837

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.