FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka moni heistä on... (Merkitkää 0, mikäli ei yhtään)

18-vuotiaita tai sitä vanhempia aikuisia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 337
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.07
keskihajonta .639

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.