FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Johdolla ja minulla on yhteiset toiminnan tavoitteet

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 45
Melko samaa mieltä 2 184
En samaa enkä eri mieltä 3 149
Melko eri mieltä 4 63
Täysin eri mieltä 5 22
En osaa sanoa 9 27
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.99
keskihajonta 1.744

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.