FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Muutokset työpaikalla on suoritettu yhteistyössä johdon/muun työnantajan edustajan ja ay-edustajien kanssa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 27
Melko samaa mieltä 2 115
En samaa enkä eri mieltä 3 146
Melko eri mieltä 4 88
Täysin eri mieltä 5 53
En osaa sanoa 9 58
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.77
keskihajonta 2.187

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.