FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaiseksi kuvailisitte työilmapiiriä työpaikallanne? (Rengastakaa kultakin riviltä numero, joka on lähinnä käsitystänne. Esim. ensimmäisellä rivillä 1= erittäin kannustava ja 7=erittäin latistava)

Palkitseva - Rankaiseva

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Palkitseva 1 12
2 39
3 95
4 146
5 95
6 71
Rankaiseva 7 29
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 4.24
keskihajonta 1.414

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.