FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten koette työnne? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Minulla on usein jonossa tekemättömiä töitä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 71
Melko samaa mieltä 2 148
En samaa enkä eri mieltä 3 93
Melko eri mieltä 4 115
Täysin eri mieltä 5 53
En osaa sanoa 9 6
SYSMISS 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 486
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.93
keskihajonta 1.416

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.