FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö työyhteisössänne: (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Esimiehen ja alaisten välisiä ristiriitoja?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 21
Melko paljon 2 59
Jonkin verran 3 290
Ei lainkaan 4 82
En osaa sanoa 9 35
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.39
keskihajonta 1.703

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.