FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Ajoittainen mahdollisuus lyhyempään työaikaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 95
Melko tärkeä 2 210
Ei kovin tärkeä 3 122
Ei lainkaan tärkeä 4 26
En osaa sanoa 9 23
SYSMISS 17
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 476
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.50
keskihajonta 1.671

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.