FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Vähemmän työpaineita

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 126
Melko tärkeä 2 226
Ei kovin tärkeä 3 96
Ei lainkaan tärkeä 4 15
En osaa sanoa 9 19
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 482
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.28
keskihajonta 1.564

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.