FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä liittyen organisaatiossanne käytössä oleviin työaikajärjestelyihin ja työaikapankkiin. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne kuvaa parhaiten omaa näkemystänne.

Paikallinen ammattiosastoni suhtautuu positiivisesti työaikapankin käyttöön

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 75
Melko samaa mieltä 2 115
En samaa enkä eri mieltä 3 159
Melko eri mieltä 4 16
Täysin eri mieltä 5 5
Ei koske minua 9 87
SYSMISS 36
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 457
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.62
keskihajonta 2.734

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.