FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka pitkään olette käyttäneet työaikapankkia?

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 242
maksimi 40.0
minimi .0
keskiarvo 6.497
keskihajonta 6.7425

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.