FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Suunnitella omia työtehtäviänne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 148
Melko usein 2 168
Silloin tällöin 3 93
Harvoin 4 53
En koskaan 5 29
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.28
keskihajonta 1.174

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.