FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Halutessanne pitää päivän vapaata menettämättä palkkaa tai lomapäivää?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 44
Melko usein 2 57
Silloin tällöin 3 98
Harvoin 4 91
En koskaan 5 199
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.70
keskihajonta 1.341

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.