FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana toimenkuvaanne liittyviä töitä ilman työnantajan määräystä… (merkitkää 0, mikäli ette ole tehneet)

Kotona

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 85
maksimi 40.0
minimi .1
keskiarvo 3.248
keskihajonta 4.9193

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.