FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Syntymävuotenne? (Täydentäkää vuosiluku)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 485
maksimi 1985
minimi 1941
keskiarvo 1959.37
keskihajonta 9.588

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.