FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka monta tuntia viikossa työskentelette tavallisesti? Laskekaa myös päätoimeen liittyvät kotona tekemänne työt mukaan.

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 486
maksimi 108.00
minimi 8.00
keskiarvo 40.6041
keskihajonta 7.44060

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.