FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat työhön liittyvät asia ovat Teille henkilökohtaisesti? (Rengastakaa kussakin kohdassa se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette samaa tai eri mieltä)

Hyvät työtoverit ja suhteet työpaikalla

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 319
Melko tärkeä 2 164
Ei kovin tärkeä 3 7
Ei lainkaan tärkeä 4 0
En osaa sanoa 9 0
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.36
keskihajonta .510

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.