FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat työhön liittyvät asia ovat Teille henkilökohtaisesti? (Rengastakaa kussakin kohdassa se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette samaa tai eri mieltä)

Mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 227
Melko tärkeä 2 240
Ei kovin tärkeä 3 20
Ei lainkaan tärkeä 4 0
En osaa sanoa 9 2
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.61
keskihajonta .742

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.