FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Alla on joukko väittämiä, jotka liittyvät työhön ja nykyiseen työorganisaatioonne. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

En ole huolissani työni tulevaisuudesta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 67
Melko samaa mieltä 2 133
En samaa enkä eri mieltä 3 69
Melko eri mieltä 4 119
Täysin eri mieltä 5 85
En osaa sanoa 9 11
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 484
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.18
keskihajonta 1.602

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.