FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Alla on joukko väittämiä, jotka liittyvät työhön ja nykyiseen työorganisaatioonne. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Kuuluminen tähän yritykseen/organisaatioon merkitsee minulle henkilökohtaisesti paljon

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 57
Melko samaa mieltä 2 198
En samaa enkä eri mieltä 3 108
Melko eri mieltä 4 81
Täysin eri mieltä 5 36
En osaa sanoa 9 8
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.77
keskihajonta 1.370

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.