FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Sukupuolenne (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Nainen 1 193
Mies 2 300
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 493
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.61
keskihajonta .489

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.