FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kauan olette olleet nykyisen työnantajan palveluksessa?

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 45.0
minimi .2
keskiarvo 17.974
keskihajonta 10.7808

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.