FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko kokoaikatyössä, osa-aikatyössä vai osa-aikaeläkkeellä? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kokoaikatyö 1 471
Osa-aikatyö 2 10
Osa-aikaeläke 3 9
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.06
keskihajonta .301

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.