Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko nykyinen työ- tai virkasuhteenne? (Rengastakaa oikea vaihtoehto, merkitkää mahdollisen määräaikaisuuden kesto)

Määräaikaisuuden kesto (kuukautta)

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 20
maksimi 61
minimi 2
keskiarvo 21.05
keskihajonta 16.475

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.