FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko nykyinen työ- tai virkasuhteenne? (Rengastakaa oikea vaihtoehto, merkitkää mahdollisen määräaikaisuuden kesto)

Työ- tai virkasuhteen tyyppi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Toistaiseksi voimassaoleva/vakituinen 1 468
Määräaikainen 2 21
Muu, mikä? 3 2
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.05
keskihajonta .238

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.