FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä on ammattikoulutuksenne? (Rengastakaa vain suorittamanne ylin taso)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei ammatillista koulutusta 1 35
Ammattikurssi (väh. 4 viikkoa) 2 22
Ammattikoulu 3 177
Oppisopimuskoulutus 4 23
Opistotason tason tutkinto 5 145
Ammattikorkeakoulututkinto 6 32
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 7 52
Muu, mikä? 8 4
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 4.11
keskihajonta 1.679

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.