FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka moni heistä on... (Merkitkää 0, mikäli ei yhtään)

7-17-vuotiaita lapsia tai nuoria

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 174
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 1.72
keskihajonta .857

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.