FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu?

Jos q6=1 siirrytään kysymykseen q8

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 2.84
keskihajonta 1.407

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.