Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä on mielipiteenne työnantajan ja oman henkilöstöryhmänne paikallisen ammattiosaston keskinäisistä yhteistoimintasuhteista? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Suhteet toimivat erittäin hyvin 1 29
Suhteet toimivat melko hyvin 2 214
Suhteet toimivat melko huonosti 3 63
Suhteet toimivat erittäin huonosti 4 15
En osaa sanoa 5 166
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.15
keskihajonta 1.433

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.