FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä on mielipiteenne työnantajan ja oman henkilöstöryhmänne paikallisen ammattiosaston keskinäisistä yhteistoimintasuhteista? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Suhteet toimivat erittäin hyvin 1 29
Suhteet toimivat melko hyvin 2 214
Suhteet toimivat melko huonosti 3 63
Suhteet toimivat erittäin huonosti 4 15
En osaa sanoa 5 166
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.15
keskihajonta 1.433

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.