Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuulutteko johonkin ammattiliittoon? Jos kyllä, niin mihin keskusjärjestöön? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
SAK 1 234
STTK 2 120
AKAVA 3 89
En tiedä 4 10
En kuulu ammattiliittoon 5 34
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.95
keskihajonta 1.172

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.