FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko yksikön (esim. pankin konttorin, sairaalan, myymälän, tehtaan) johtoa ja lähintä esimiestänne koskevia väitteitä. Rengastakaa kustakin väitteestä se vastausvaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsitystänne.

Lähin esimieheni on erittäin pätevä yksikön talouden hoitoon liittyvissä kysymyksissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 68
Melko samaa mieltä 2 137
En samaa enkä eri mieltä 3 165
Melko eri mieltä 4 46
Täysin eri mieltä 5 16
En osaa sanoa 9 54
SYSMISS 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 486
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.27
keskihajonta 2.238

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.