FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko yksikön (esim. pankin konttorin, sairaalan, myymälän, tehtaan) johtoa ja lähintä esimiestänne koskevia väitteitä. Rengastakaa kustakin väitteestä se vastausvaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsitystänne.

Lähimmän esimieheni sanaa voi aina luottaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 109
Melko samaa mieltä 2 213
En samaa enkä eri mieltä 3 96
Melko eri mieltä 4 48
Täysin eri mieltä 5 14
En osaa sanoa 9 7
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.36
keskihajonta 1.286

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.