FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Työpaikallani johto tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan ja henkilöstö omastaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 60
Melko samaa mieltä 2 209
En samaa enkä eri mieltä 3 123
Melko eri mieltä 4 58
Täysin eri mieltä 5 23
En osaa sanoa 9 18
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.76
keskihajonta 1.577

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.