FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Työorganisaationi välittää työntekijöiden hyvinvoinnista

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 21
Melko samaa mieltä 2 157
En samaa enkä eri mieltä 3 134
Melko eri mieltä 4 113
Täysin eri mieltä 5 59
En osaa sanoa 9 4
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.11
keskihajonta 1.222

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.