Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Työpaikkani johto asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 99
Melko samaa mieltä 2 177
En samaa enkä eri mieltä 3 126
Melko eri mieltä 4 56
Täysin eri mieltä 5 16
En osaa sanoa 9 16
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.61
keskihajonta 1.563

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.