FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Työpaikkani johto asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 99
Melko samaa mieltä 2 177
En samaa enkä eri mieltä 3 126
Melko eri mieltä 4 56
Täysin eri mieltä 5 16
En osaa sanoa 9 16
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.61
keskihajonta 1.563

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.