FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Esimies-alais- suhteet ovat yleisesti ottaen työpaikallani hyvässä kunnossa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 49
Melko samaa mieltä 2 222
En samaa enkä eri mieltä 3 110
Melko eri mieltä 4 81
Täysin eri mieltä 5 24
En osaa sanoa 9 3
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.65
keskihajonta 1.147

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.