Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Tiedonkulku ammattiryhmäni ja sitä edustavan ay-edustajan välillä toimii hyvin

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 23
Melko samaa mieltä 2 146
En samaa enkä eri mieltä 3 157
Melko eri mieltä 4 73
Täysin eri mieltä 5 27
En osaa sanoa 9 62
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.63
keskihajonta 2.247

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.