Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaiseksi kuvailisitte työilmapiiriä työpaikallanne? (Rengastakaa kultakin riviltä numero, joka on lähinnä käsitystänne. Esim. ensimmäisellä rivillä 1= erittäin kannustava ja 7=erittäin latistava)

Avoin - Salaileva

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 7.0
minimi 1.0
keskiarvo 3.794
keskihajonta 1.5740

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.